Verrichtingen

 • Chirurgische verrichtingen
  In de praktijk worden kleine chirurgische ingrepen gedaan, zoals het verwijderen van moedervlekken, cysten of wratten. Het maken van een afspraak voor het chirurgisch spreekuur gebeurt in overleg met de huisarts.
 • Spiraal/Implanon plaatsen
  In de praktijk is het mogelijk een spiraal of Implanon te laten plaatsen, u hoeft hiervoor niet naar de gynaecoloog. Voorafgaand aan plaatsing wordt u eerst in consult gezien bij de huisarts om de verschillende mogelijkheden te bespreken. Bij een spiraal worden er in het consult voorafgaand aan de plaatsing kweken afgenomen.
 • Urine onderzoek
  Bij klachten van een blaasontsteking kunt u zonder afspraak in de ochtend tot 12 uur urine inleveren bij de praktijkassistente. De urine opvangen in een schoon gewassen potje of in een speciaal hiervoor verkrijgbaar potje van de apotheek. De urine koel bewaren totdat u deze in de praktijk afgeeft. Indien behandeling noodzakelijk is, sturen we een recept naar de apotheek.
 • Oren uitspuiten
  Indien u last heeft van een doof oor, kunt voor het uitspuiten een afspraak maken bij de praktijkassistente. Het is verstandig eerst enkele dagen het oor te druppelen met water of olie, dan gaat het uitspuiten makkelijker.
 • Bloeddruk controle
  Bij mensen met hypertensie worden de bloeddrukcontroles door de praktijkassistente gedaan. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij de assistentes.
 • Vaccinaties
  Voor de meeste vaccinaties kunt u bij de assistente een afspraak maken. Bijvoorbeeld vaccinaties die nodig zijn bij verre reizen of vitamine B12 of ijzerinjecties (uitsluitend op medische indicatie).
 • Bloedsuiker prikken
  Voor diabeten bestaat de mogelijkheid geregeld de bloedsuiker te laten bepalen. Hiervoor moet u een afspraak maken op een moment dat u nuchter bent (na 12 uur ’s avonds niet meer eten, ’s ochtends een kopje koffie of thee zonder suiker mag).
 • 24 uurs bloeddrukmeting
  Een bloeddrukmeting in de spreekkamer kan niet altijd representatief zijn. U kan wat gespannen zijn of u bent gehaast naar de praktijk gekomen. Een 24 uurs bloeddruk meting is dan een mooie manier of een beter beeld van de bloeddruk te krijgen. U haalt een klein kastje met bloeddrukmanchet op en deze meet elke 30 minuten de bloeddruk. Hierdoor hebben we aan het eind van de 24 uur een heel aantal metingen om een gemiddelde te berekenen.
 • Holter onderzoek
  Als u klachten heeft van een onregelmatige hartslag of van overslagen, kunnen wij een holter afspreken. Deze draagt u 1 tot 3 dagen en daarmee registreren wij uw hartslag en ritme. Deze wordt vervolgens uitgelezen door de cardioloog en deze geeft ons een advies.
 • ECG (hartfilmpje)
  Als u klachten heeft van pijn op de borst, onregelmatige hartslag of vanwege het gebruik van medicatie, kunnen wij een hartfilmpje/ECG maken. Het ECG is een moment opname, maar kan ons soms nuttige informatie geven voor een bepaalde behandeling.
 • Slaapapneu onderzoek
  Slaapapneu kan worden vastgesteld door een slaaponderzoek. Terwijl u slaapt, meet een apparaat hoe vaak en hoe lang uw adem stopt.