Niet nakomen afspraak

Niet verschijnen bij de huisarts/praktijkondersteuner/doktersassistent zonder af te bellen heeft consequenties.

Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat voor de huisarts/praktijkondersteuner/doktersassistent onnodig veel tijd verloren. Immers er is op uw komst gerekend!

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen:
Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval ten minste 24 uur van tevoren en geef door dat u niet kunt komen. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.

Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt?
Als het de eerste keer gebeurt dan maken wij een notitie in uw dossier. Bij een tweede keer niet verschijnen ontvangt u een rekening van €20,00. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoedt en dient u zelf te betalen.