Rijbewijskeuring

Rijbewijskeuring huisarts

Rijbewijskeuringen

Als u gekeurd moet worden voor uw rijbewijs, kan dit bij uw eigen huisarts. U kunt een afspraak maken op het spreekuur. Rijbewijskeuringen worden niet vergoed door de verzekering, dus deze moet er plaatse worden afgerekend. De kosten zijn 30,92 of 61,83 euro, afhankelijk van de uitgebreidheid van de keuring. Er bestaat een mogelijkheid tot pinnen. U krijgt een kwitantie van de keuring.
Voor welk rijbewijs geldt het:
Alleen voor een gewoon rijbewijs (categorie A en B). Voor een rijbewijs voor een vrachtwagen of voor een bus kunt u alleen maar worden gekeurd door een keurings-arts.
Wat te doen voordat u op de afspraak komt:
U dient eerst het aanvraagformulier op te halen bij het gemeentehuis of online aan te vragen en het gedeelte met de eigen verklaring alvast in te vullen.
Op de keuring zelf moet u zich legitimeren – dus neem uw rijbewijs mee.
Neemt u (indien van toepassing) een actuele lijst mee van de medicatie die u gebruikt.
Wat gebeurt er tijdens de keuring:
Bij de keuring wordt besproken of u behandeld wordt voor ziektes die het rijden kunnen beïnvloeden. De medicatie wordt doorgenomen. Er wordt gekeken of u bewegingsapparaat voldoende functioneert, uw bloeddruk wordt gemeten en uw gezichtsvermogen getest.
Tot slot wordt u getest op suikerziekte. U dient hiervoor een potje urine mee te nemen.
Na de keuring:
De arts vult het medische gedeelte in, vervolgens moet dit aanvraagformulier opgestuurd worden naar het CBR. In veel gevallen kan de huisarts het formulier digitaal invullen en gelijk opsturen. Het CBR laat u daarna weten of u uw rijbewijs mag verlengen en voor hoe lang. Zie thuisarts rijbewijskeuring voor de link naar www.thuisarts.nl over rijbewijskeuring. Zie CBR voor de link naar centraal bureau rijvaardigheid