Corona

LET OP!

Wegens het coronavirus hebben wij aangescherpte maatregelen genomen in onze praktijk:

· Bij klachten als koorts, benauwdheid, verkoudheid, hoesten, reuk en smaakverlies:
De praktijk NIET betreden. Neem telefonisch contact op met de assistente.

· Kom niet naar de praktijk (voor afspraken maken, recepten aanvragen en vragen), neem telefonisch contact op met de assistente.

· Houdt 1,5 meter afstand van elkaar.

· Wij schudden geen handen en dragen zo nodig een mondkapje.

· Maximaal 8 mensen in de wachtkamer.

· Was uw handen regelmatig.

· Kom zoveel als mogelijk alleen naar de praktijk. Bij uitzondering maximaal één begeleider.

· Het kan zijn dat u voor luchtwegklachten (mogelijk verdacht voor corona) ingepland wordt op een speciaal spreekuur. U krijgt daarvoor instructies van de assistente.

· Voor het aanvragen van recepten kunt u ons bellen of mailen (praktijkhetkalf@zorgring.nl). Chronische medicatie kan ook herhaald worden door gebruik te maken van uw patiëntenportaal.